Keresés
Kategóriák

Brubaker Rogers - Feischmidt Margit - Jon Fox - Liana Grancea: Nacionalista politika és hétköznapi etnicitás egy erdélyi városban

Nagyítás Brubaker Rogers - Feischmidt Margit - Jon Fox - Liana Grancea: Nacionalista politika és hétköznapi etnicitás egy erdélyi városban
Bruttó:

3 375,0 Ft / db
4 500,0 Ft / db

Nincs raktáron
Érdeklődés a termékről
Brubaker Rogers - Feischmidt Margit - Jon Fox - Liana Grancea: Nacionalista politika és hétköznapi etnicitás egy erdélyi városban termék értékelése, véleményezése


Értékelés elküldése
Érdeklődés a(z) Brubaker Rogers - Feischmidt Margit - Jon Fox - Liana Grancea: Nacionalista politika és hétköznapi etnicitás egy erdélyi városban termékkel kapcsolatban
Üzenet küldése

Erdély két nemzet perifériáján fekszik, mégis mindkettő számára központi jelentőségű a nemzetépítés szempontjából. Az államszocialista rendszer bukása után különösen intenzívvé váltak a nacionalista küzdelmek Kolozsváron, Erdély kulturális és politikai centrumában. Az elitek nacionalista retorikája mégis csak mérsékelt társadalmi visszhangra talált. Kolozsvár lakóinak román anyanyelvű többsége és magyar ajkú kisebbsége sokszor közömbös maradt a nevükben zajló nacionalista követelésekkel szemben. Hétéves kutatás eredményeire támaszkodva ez a könyv nem csak a nemzeti politikák erőteljesen polarizált világát mutatja be, hanem azokat a módokat is, ahogyan a nemzeti mivoltot és az etnikai különbségeket a mindennapi életben megtapasztalják, értelmezik és megjelenítik. E tekintetben a könyv az etnicitás működésével kapcsolatos alapvető tudományos kérdéseket feszegeti: hol, mikor és hogyan válnak jelentőssé az etnikai különbségek. Rogers Brubaker és munkatársai, Feischmidt Margit, Jon Fox és Liana Grancea együtt ritkán látható perspektívákat kapcsolnak össze e könyvben: a történetit és az etnográfiait, az intézményest és az interakcionistát, a politikait és a társadalmi tapasztalatra fókuszálót. Brubakernek egy korábbi könyvében, a Csoportok nélküli etnicitásban megfogalmazott téziseit továbbfejlesztve, itt azt mutatják meg a szerzők, hogy a hétköznapi életnek, kapcsolatoknak és tapasztalatoknak milyen jelentőségük van és milyen sajátosságuk a politikához és a kultúrához képest az etnicitás és a nemzet megvalósulása és reprodukciója számára.

 


Immár egy évtizede, hogy Rogers Brubaker megingatta az etnicitáskutatás építményét,kétségbe vonva annak egyik alappillérét, mely szerint az etnicitás szilárd csoportokat jelent. Ez a könyv a kolozsvári románokról és magyarokról, valamint az ő viszonyukról ennek a kritikai szemléletnek a gyümölcsöző voltát a legteljesebben bizonyítja. Nem csak Európa e komplex régiójának etnikai és nemzeti viszonyairól ad meghatározó képet, a világ más tájaira jellemző etnikai viszonyok elemzése számára is példaértékű lesz.(Katherine Verdery, Graduate Center, City University of New York)


Ebben a rendhagyó módon érzékeny műben Rogers Brubaker olyan megközelítéseket és analitikus fogalmakat alkalmaz, amelyeket az etnicitás és nemzeti mivolt tanulmányozásában, akárcsak a régióról szóló szakirodalomban, nagyon ritkán használnak. A szerzők elvezetnek minket Kolozsvárra, egy olyan távolról kevésbé ismert városba, amelynek karakterét a gazdag román és magyar múlt csillogása és feszültségei együttesen határozzák meg. A szerzők a mindennapi élet szimbolikus és rituális gyakorlatainak leírásából jutnak el az etnicitás működésével kapcsolatos alapvető összefüggések megfogalmazásáig.(Deák István, Columbia University)


Ezt, az elemzés módját és az empíriát illetően egyaránt példaértékű munkát minden társadalomkutatónak olvasnia kell, aki etnicitással, nacionalizmussal, közösségekkel vagy a kelet-európai régióval foglalkozik. A szerzők kiváló munkát végeztek annak bizonyítására, hogy a társadalom hosszú távú vagy makro folyamatai, valamint az identitáspolitikai projektek hogyan képeződnek le helyi szinten és ott hogyan sajátítják ki őket. Mindemellett fontos kérdéseket felvető, a következő évek vitáit meghatározó könyv lesz a társadalomelmélet és a közpolitika területén is.(Craig Calhoun, Social Science Research)


Ez egy finom munka, amit sokan fognak olvasni és ezért nagy hatása lesz. Nem csupán empirikus illusztrációja Brubaker elméleti munkáinak, például a Csoportok nélküli etnicitásnak (Ethnicity without Groups), hanem új módszertani irányokat is kijelöl a modern idők egyik legfontosabb társadalmi kérdése, a nemzet és az etnicitás kutatása területén.(Jeremy King, Mount Hollyoke College,Budweisers into Czechs and Germans című könyv szerzője)Rogers Brubaker a Los Angeles-i Egyetem szociológia professzora, Feischmidt Margit docens a Pécsi Tudományegyetemen és tudományos főmunkatárs a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetében, Jon Fox a Bristoli Egyetem Szociológia Tanszékének tanára, Liana Grancea szociológus, a Los Angeles-i Egyetem munkatársa.Rogers Brubaker a Los Angeles-i Egyetem szociológia professzora, Feischmidt Margit docens a Pécsi Tudományegyetemen és tudományos főmunkatárs a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetében, Jon Fox a Bristoli Egyetem Szociológia Tanszékének tanára, Liana Grancea szociológus, a Los Angeles-i Egyetem munkatársa.

A L'Harmattan Kiadó - Webshop webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás