Keresés
Kategóriák

Benda Gyula - Szekeres András (szerk.): Az Annales. A gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia változata

Nagyítás Benda Gyula - Szekeres András (szerk.): Az Annales. A gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia változata
  • Megjelenés: 2007
  • Terjedelem: 618
  • Kötészet: puhatáblás, ragasztókötött
  • ISBN: 9789637343148
Bruttó:

2 925,0 Ft / db
3 900,0 Ft / db

Nincs raktáron
Érdeklődés a termékről
Benda Gyula - Szekeres András (szerk.): Az Annales. A gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia változata termék értékelése, véleményezése


Értékelés elküldése
Érdeklődés a(z) Benda Gyula - Szekeres András (szerk.): Az Annales. A gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia változata termékkel kapcsolatban
Üzenet küldése

"Az ünneplések nem mindig a történeti kutatás legjobb segítői. Az Annalesötvenéves évfordulóján dicsérő kommentárok születtek a folyóirat és a hozzá kötődő iskola sikeréről. A dicshimnuszok – függetlenül komolyságuktól vagy megalapozottságuktól – az Annaleselismertségét természetes, sőt elkerülhetetlen beteljesülésnek tartják. Minden úgy ment végbe, mintha a harmincas évek francia történészeinek körében az Annales valamiféle sürgető ismeretelméleti igényt elégített volna ki; mintha a társadalomtudományok összessége csak erre a felhívásra várt volna, hogy megújítsa módszereit és kérdéseit, és az új folyóirat nyomába szegődhessen.

A szükségszerű fejlődésnek ez a visszamenőleg felvázolt képe mindenkit megnyugtat. Megnyugtatja a frissen áttérteket, mert elfeledteti a folyóirattal szembeni kezdeti ellenségességüket – pedig ezt az ellenségességet hosszú ideig a történésztársadalom többsége osztotta. Megnyugtatja az Annales„örököseit” is, akiknek egyenes és megszakítatlan kapcsolódás révén kell folyamatosan igazolniuk örökösödési jogukat.

Kényelmes feladat lenne bemutatni a töréseket és minőségi változásokat az Annalestörténetében, amelyek lerombolnák a folyamatosság látszatát. Én azonban a folyóirat születésének szeretném szentelni ezt az összefoglalót, megkockáztatva azt a hipotézist, hogy azAnnales feltűnése nem volt sem szükségszerű, sem várt. Nekem úgy tűnik, hogy a harmincas évek francia történészeinek nem volt semmiféle különleges elhivatottságuk arra, hogy végrehajtsák azt az elméleti váltást, amit Marc Bloch és Lucien Febvre vetett fel. Semmiféle szükségszerűség nem magyarázza, hogy éppen Franciaországban öltsön formát egy történettudományi megújhodási mozgalom. Végül pedig semmiféle szükségszerűség nem magyarázza, hogy a társadalomtudományok körében a vezető és az egyesítő szerepét éppen a történelemre osszák ki. Éppen ellenkezőleg: történelmi kivétellel állunk szemben.

Az Annales-iskola sorsában nem a történészek körében aratott sikere a legkülönösebb – ami egyébként későn is jött – , hanem az a karizmatikus hatás, amit még Lucien Febvre és Marc Bloch életében más tudományágakra gyakorolt. A társadalomtudományok területén, ahol a határok túlságosan képlékenyek ahhoz, hogy egy új tudományszak ne a többi tudomány tagadásával nyerjen teret, minden tudományos újjászületés karizmáról álmodik. De különböző okok miatt, és különösen azért, mert a társadalomtudományok többsége a történelemtől eltávolodva építette ki elméleti autonómiáját, az Annales kivételével egyetlen történelmi iskola sem valósította meg az álmot."

(André Burgière: Egy történetfelfogás története: az Annales születése)

TARTALOM
I. Előzmények
François Simiand: Történeti módszer és társadalomtudomány. Kritikai tanulmány Lacombe, illetve Seignobos urak újabban megjelent könyveinek apropóján
Henry Berr: Szintézis a történettudományban. A történelem jövője

II. Az alapítók
Marc Bloch: A csodatévő királyok (részletek)
Lucien Febvre: 1892-1933: Egy történész és egy történelemfelfogás önvizsgálata 
Lucien Febvre: Más történelem születik

III. Nagy témák és módszertani törekvések
Fernand Braudel: A történelem és a társadalomtudományok. A hosszú időtartam
Ernest Labrousse: Új utak a nyugat-európai polgárság történetének kutatásában (1700-1850).
Jean-Yves Grenier–Bernard Lepetit: A kisérletezés szerepe a történettudományban C.-E. Labrousse kapcsán
Pierre Chaunu: Szeriális történelem. Mérleg és perspektívák
Ernest Labrousse: Bevezető (az első Társadalomtörténeti konferencia)
Albert Soboul: Leírás és mérés a társadalomtörténetben
Emmanuel Le Roy Ladurie: A történész és a számítógép
François Furet: A kvantifikáció a történettudományban

IV. Továbblépés és intellektuális környezet
Le Roy Ladurie: Mozdulatlan történelem
Georges Duby: Társadalomtörténet és társadalmi ideológiák
Jacques Le Goff: Mentalitástörténet
François Furet: A francia értelmiségiek és a strukturalizmus
Pierre Vilar: Marxista történelem – egy megalkotásra váró történelem

V. Episztemológiai reflexió
Michel Foucault: A por és a felhő
Michel de Certeau: A történeti művelet

VI. Az identitás formálódása – historiográfia
Jacques Le Goff: Van-e Annales iskola?
André Burgière: Egy történetfelfogás története: az Annales születése
Jacques Revel: A történelem és a társadalomtudományok. Az Annales paradigmái

VII. Kritikai fordulat
(Az 
Annales szerkesztőinek tanulmányai)

Életrajzok
Fogalmak
A tanulmányok eredeti címe és megjelenési helye

A L'Harmattan Kiadó - Webshop webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás